Медии

Energysummit2009.bg- Природен газ за Европа: сигурност и партньорство- София, 24-25 април 2009‌
Energysummit2009.bg- Природен газ за Европа: сигурност и партньорство- София, 24-25 април 2009‌

СЪОБЩЕНИЯ ЗА МЕДИИТЕ

Срещата на върха  "Природен газ за Европа: Сигурност и партньорство" на 24 и 25 април в София беше широко отразена в медиите за обществено осведомяване и официалните канали на всички държавни институции в България, а и в чужбина. 
Внимание привлече позицията на Франция на срещата- повече можете да видите по- долу:
Energysummit2009.bg е официалният информационен източник за тази среща с международно значение. 
‌Народното събрание на Република България отрази обстойно това събитие в своя седмичен бюлетин номер 16 от  27 април 2009 година.