Президентът на Република България Георги Първанов беше инициатор на проведената среща на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", която се проведе в София на 24 - 25 април 2009 г. На форума присъстваха държавни и правителствени ръководители от Русия, САЩ, Египет, Катар, страни-членки на Европейския съюз, както и представители от Черноморския и Каспийски регион, Централна Азия, както и представители на Европейската Комисия и Европейската Банка за възстановяване и развитие. Пълния текст на встъпителната реч можете да видите и/или изтеглите от тук.

Президентът Георги Първанов отбеляза, че срещата на върха е неразделна част от усилията на Република България за взаимноизгоден, равноправен и активен диалог със страните от Средна Азия, Черноморския и Каспийския Регион, с нашите партньори от Европейския Съюз, както и с представителите на всички държави взели участие в този престижен форум.

Президентът подчерта, че основната цел на срещата е търсене на нови международни договорености и формиране на нова европейска енергийна политика, постигане на трайни гаранции за енергийната сигурност на България, региона и Европа, реализация на стратегически проекти за пренос на енергоресурси, както и предотвратяване на кризисни ситуации, свързани с доставките на нефт и газ за Европа.

С цел гарантирането на енергийната сигурност на всички участващи държави участниците приеха декларация в която се подкрепя реализацията на всички инфраструктурни проекти, които целят да диверсифицират доставката на въглеводороди към Европа.

С постановление номер 97 на Министерския Съвет на Република България от 23 април 2009 беше осигурен финансовия ресурс за провеждането на този престижен форум.

 Средствата- в размер на 1 984 500 лева бяха осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2009 г. и бяха разпределени както следва:

  1. по бюджета на Министерството на външните работи - 1 404 500 лв.;
  2. по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 200 000 лв.;
  3. по бюджета на Националната служба за охрана - 380 000 лв.

Срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 април 2009 г. беше проведена в Националния дворец на културата- най-големия многофункционален комплекс в Югоизточна Европа за провеждане на конгреси, културни събития и изложения и намери широко отразяване в медийното пространство на обществото, включително изданието на Парламента на Република България и Българската Телеграфна Агенция.

Пълния политически анализ на срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 април 2009 г. можете да видите и/или свалите от тук.